[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đỗ Bảng

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng, tướng tâm phúc của chủ soái binh Đông Sơn Đỗ Thanh Nhơn thời Nguyễn Ánh. ông cùng với Võ Nhàn (anh Võ Tánh) theo giúp Đỗ Thanh Nhơn, hùng cứ đất Ba Giồng thuộc tỉnh Định Tường, sau cùng theo phù Nguyễn Ánh.

Năm Tân sửu 1781, Đỗ Thanh Nhơn bị Nguyễn Ánh giết, ông không phục cùng với Võ Nhàn tập họp binh Đông Sơn, để tang cho họ Đỗ, rồi kéo nhau về Ba Giồng xưng hùng như cũ. Về sau bị Nguyễn Ánh bắt được, giết chết.

Khi bỏ về Ba Giồng, ông có chận bắt sống Huỳnh Thiên Lộc là người đã gièm xiểm hại Đỗ Thanh Nhơn và giết đi báo thù cho chủ tướng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..