Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng, tướng tâm phúc của chủ soái binh Đông Sơn Đỗ Thanh Nhơn thời Nguyễn Ánh. ông cùng với Võ Nhàn (anh Võ Tánh) theo giúp Đỗ Thanh Nhơn, hùng cứ đất Ba Giồng thuộc tỉnh Định Tường, sau cùng theo phù Nguyễn Ánh.

Năm Tân sửu 1781, Đỗ Thanh Nhơn bị Nguyễn Ánh giết, ông không phục cùng với Võ Nhàn tập họp binh Đông Sơn, để tang cho họ Đỗ, rồi kéo nhau về Ba Giồng xưng hùng như cũ. Về sau bị Nguyễn Ánh bắt được, giết chết.

Khi bỏ về Ba Giồng, ông có chận bắt sống Huỳnh Thiên Lộc là người đã gièm xiểm hại Đỗ Thanh Nhơn và giết đi báo thù cho chủ tướng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Phú Thứ

Tên khác Giáo Chi – Trúc Đường – Giá Viên – Thúc Minh – Trúc Ẩn Năm sinh…
Chi tiết

Trần Quang Diệu

Năm sinh … – Nhâm Tuất 1802 Tỉnh thành Đà Nẵng Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Nguyễn Bảo Hóa

Tên khác Tô Nguyệt Đình – Tiêu Kim Thủy Năm sinh Canh Thân 1920 – Mậu Thìn 1988…
Chi tiết

Đinh Nhật Tân

Năm sinh Bính Thân 1836 – Đinhh Hợi 1887 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn…