[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Đỗ Anh Võ

Năm sinh … – Ất Tị 1185
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Đại thần đời Lý Anh tông, em bà Đỗ Thái hậu (mẹ Lý Thần tông) Đỗ Anh Võ làm đến quan Thái úy, quyền cao chức trọng, nhưng tính tham những, lại tư thông với Lê Hậu làm bại hoại triều chính.

Năm Canh thân 1140 Đỗ đi đánh dẹp cuộc nổi loạn của Thân Lợi cả phá đối phương ở Quảng Dịch bắt sống hai thủ lãnh là Dương Mục và Châu Ái. Cậy nhiều công lao, Đỗ càng ngày càng hống hách.

Ngày trước, khi Đỗ mới hầu Lý Thần tông và khéo nịnh hót, lại có vẻ đẹp trai nên được hoàng hậu là Lê thị chú ý. Khi Lý Thần tông mất, Anh tông còn nhỏ, y được dịp cùng Lê Thái hậu tư thông, thường mài miệt truy hoan nơi cung Quảng Từ. Việc xấu dần dần nhiều người biết, các quan triều gồm Võ Đới, Dương Tự Minh mưu cùng Nguyễn Dương bắt y, giao cho đình úy xét án làm nhơ cung đình.

Nhờ có Lê Hậu khéo lo lót vận động, nên Đỗ được nhẹ tội, Nguyễn Dương tức giận mắng Võ Đới tham của đút lót, rồi nhảy xuống giếng tự tử.

Chẳng bao lâu y được miễn tố, cho phục chức cũ. Y giết chết Võ Đới và đày Dương Tự Minh đi xa lại đánh thuốc độc giết chết Nguyễn Quốc nên lòng nguời đều oán ghét.

Nhưng rồi y hưởng lộc cũng chẳng lâu bệnh mất trong năm Ất tị 1185.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..