Loading

Đỗ Anh Kiệt

Tháng Ba 3, 2021| Admin
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Đại thần đời Lý Cao tông, không rõ năm sinh, năm mất.

Tính ông khảng khái, chính trực, thường bênh vực người ngay thẳng lâm nạn, thẳng tay trừng trị những quan lại tham ô nhiễu hại dân lành, nên Lý Cao tông rất tin dùng ông.

Gặp khi Đàm Dĩ Mông và Quách Bốc gây biến loạn, ông bảo thẳng vào mặt Dĩ Mông: “Mày làm đại thần lại nhận ngụy chức của lũ nghịch nay lại còn ở đây mà đứng cùng hàng với chúng ta nữa hay sao?” Khiến Đàm Dĩ Mông vừa thẹn, vừa sợ lui mất.

Chính ông đã giúp cho nhà Lý đứng vững được phần nào trong lúc vận nước đã suy vi.

Categories: [13]-Nhà Lý (1010-1225)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ