[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đinh Văn Tả

Năm sinh Tân Sửu 1601 – Canh Thân 1680
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng đời Lê Hello tông, quê làng Hàm Thượng, huyện Cám Giang, tỉnh Hải Dương.

Thiếu thời ông giao du với phường du đãng, rồi phạm tội bị bắt giam. Nhân khi chúa Trịnh sai các tướng võ thi tài bắn ở lầu Ngũ Lengthy, ông ở nhà ngục xin thi được chúa Trịnh cho ra bắn thử. Ông bắn giỏi, chúa Trịnh mến tài tha tội cho và được phong làm tướng. Từ đấy lập nhiều chiến công nổi tiếng.

Chúa Trịnh phong ông tước Quận Công, ông nộp trả bằng sắc, chỉ xin rút tên trong sổ án tù ra mà thôi. Chúa Trịnh càng thương, xóa tên trong sổ tù và phong ông tước Lộc Quận Công, thăng Đô đốc, vào năm Ất hợi 1659. Rồi ít lâu thăng Tả đô đốc và lên Thiếu bảo.

Năm Đinh tị 1677, chính ông đã tiến binh đánh tan quân đội của Mạc Kính Võ ở Cao Bằng, dứt luôn nhà Mạc.

Đến Canh thân 1680, ông mất thọ 79 tuổi, được tặng Thái bảo, truy phong Phúc thần.

Con ông là Đinh Văn Cẩn giỏi môn đao, mộc, đương thời không ai địch nổi, cũng làm đến tước Quận Công. Cháu nội là Đinh Văn Thể cũng được phong tặng Tả đô đốc, tước Quận Công. Con cháu ông 18 đời được phong Quận công mãi đến Đinh Tích Nhưỡng về cuối đời Lê vẫn còn lừng lẫy. Trong dân gian xưng tụng câu “Đánh giặc họ Đinh” tức tán đương chi họ ông rất giỏi về võ công.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..