Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng, dòng dõi tướng Đinh Văn Tả, quê làng Hàm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Ông là tướng giỏi cuối đời Hậu Lê, giỏi về thủy chiến. Được vua Lê và chúa Trịnh ưu đãi, ông phục vụ tận tâm, được phong tước Liễn Trung Hầu, rồi thăng Liễn Quận công. Khi Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc lần thứ nhất, ông đem thủy quân ra phía cửa Luộc. Nhưng trước sức tấn công của nghĩa quân Tây Sơn phải bỏ thuyền mà chạy. Về sau ông trở mặt làm phản vua Lê Chiêu Thống, góp phần làm cho cơ nghiệp nhà Lê đổ nát.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Thiếp

Tên khác Quang Thiếp Năm sinh Quí Mão 1723 – Giáp Tí 1804 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…
Chi tiết

Khánh Long

Tỉnh thành Đồng Nai Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Thiền sư đời Gia Long, không…
Chi tiết

Trà Vinh

Trà Vinh là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Địa lý…
Chi tiết

Lưu Túc

Tỉnh thành Phú Thọ Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Văn thần đời Lê Thánh tông, không…
Chi tiết

Mai Thọ Truyền

Tên khác Chánh Trí Năm sinh Ất Tị 1905 – Quí Sửu 1973 Tỉnh thành Bến Tre Thời…
Chi tiết

Huỳnh Quì

Tên khác Hoàng Quì Năm sinh Mậu Tí 1828 – Bính Dần 1926 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…