Loading

Đinh Thì Trung

Tháng Ba 5, 2021| Admin
Năm sinh Đinh Sửu 1757 – Bính Thân 1776
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Ý tông, một thần đồng thời Hậu Lê, có sách chép là Đinh Trung, quê huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thuở bé ông nổi tiếng thông minh, năm 14 tuổi đỗ Hương cống, rồi vào học ở Quốc tử giám. Lúc bấy giờ Lê Quí Đôn, Hà Tông Huân và Lê Như Quyền đều nổi tiếng văn học, đương thời xưng tặng là Hổ thần. Đến khi ông tranh tài với ba người ấy, danh tiếng vang khắp kinh đô nên được gọi là Tứ hổ. Ông đứng đầu, kế đến là Lê Quí Đôn, Hà Tông Huân, Lê Như Quyền.

Sau khoa thi Đình, ông gà văn cho con Lê Quí Đôn là Quí Kiệt, việc phác giác, ông bị phát phối ra Quảng Yên. Dư luận đương thời có lời truyền tụng: “Thì Trung phát phối, chấn Đông hải chi văn ba” (Thì Trung đi đày, làm tung ngọn sóng văn ở bể Đông) Bấy giờ nhằm năm Ất vị 1775.

Ít lâu ông được ân xá, rồi được lệnh dụ giặc cướp; Giặc bắt giữ ông lại không cho về, ông nhảy xuống sông Bạch Đằng tự tử.

Thuở nhỏ khi mới lên 4, lên 5 ông đã nổi tiếng thông minh, người đương thời tặng ông danh hiệu là Bột sinh (ví với Vương Bột đời Đường). Đến lúc ông chết non, người ta càng tin tưởng rằng chính ông là hậu thân của Vương Bột (Trung Quốc).

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ