Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Người đời Tự Đức, theo đường võ nghiệp, làm suất đội, xu phụ chính quyền thối nát của Tự Đức.

Theo sách Đại Nam thực lục chính biên, chính Đinh Thế Quang đã bắn chết Cao Bá Quát trong trận đánh ở Yên Sơn.

(Tuy nhiên, lắm sách cho rằng Cao Bá Quát chỉ bị bắt sống về và sau đó bị chém). Như thế, dù không phải Đinh Thế Quang là người đã bắn chết hay bắt sống Cao Bá Quát, nhưng điều chắc chắn là y có tham dự trận đánh kết liễu cuộc đời họ Cao và dập tắt phong trào khởi nghĩa Mĩ Lương do Cao Bá Quát làm cố vấn.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Đình Bình

Tên khác Nhẫn Trai – Nguyệt Đình Năm sinh Tân Mão 1831 – Mậu Tí 1888 Tỉnh thành…
Chi tiết

Nguyễn Hoàng

Tên khác Gia Dũ Vương Năm sinh Giáp Thân 1524 – Quí Sửu 1613 Tỉnh thành Thanh Hóa…
Chi tiết

Đèo Tam Canh

Đèo Tam Canh Đèo Tam Canh (Việt Nam) Đèo Tam Canh nằm trên quốc lộ 1B ở vùng…
Chi tiết

Khuất Văn Bức

Tên khác Tổng Chế Năm sinh … – Ất Mão 1915 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì –…