Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Dòng dõi Đinh Nho Công, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tay sai thực dân Pháp lúc Pháp mới chiếm nước ta.

Đinh làm Tuần phủ Hà Tĩnh, sau về hưu, lại tham quyền, theo Pháp mà trở lại đàn áp các cuộc võ trang khởi nghĩa của các phong trào Văn thân, Cần vương.

Vừa bán nước, vừa có hành vi tham nhũng, khiến nhân dân hết sức căm ghét.

Trong thơ gởi Phan Đình Phùng, Đinh có câu ngạo mạn: “ông chỉ nằm bẹp ở trong núi, không chịu ra hàng, để ban đêm thì làm hùm làm beo, còn ban ngày thì làm chồn làm cáo, tưởng không phải thế là kế bền vững được đâu…”

Kết quả Đinh bị Phan Đình Phùng cho Cao Thắng lập kế đem về chiến khu Vụ Quang, dạy cho bài học ái quốc rồi bảo phải giúp nghĩa quân 6.000 đồng.

Người nhà Đinh nạp chưa đủ số, Đinh còn bị tạm giam nhưng được quân Pháp đánh phá giải thoát cho. Sau Đinh bị bệnh mất, trong sự căm hờn của nhân dân.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Diệu Điển

Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Ái nữ danh sĩ Nguyễn Công…
Chi tiết

Bùi Thúc Kiên

Năm sinh Quí Dậu 1813 – Nhâm Thìn 1892 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Kiều Thanh Quế

Tên khác Tô Kiều Phương – Mộc Khuê Năm sinh Giáp Dần 1914 – Đinh Hợi 1947 Tỉnh…
Chi tiết

Đào Duy Từ

Năm sinh Nhâm Thân 1572 – Giáp Tuất 1634 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh –…