Năm sinh Đinh Sửu 1637-…
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Người đời Lê Huyền tông, quê làng An Ấp, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Canh tuất 1670, ông đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ, 33 tuổi. Ông làm đến Thiên đô ngự sử, vì tính cương trực bị truất xuống Tự khanh. Các con cháu ông là Đinh Nho Hoàn, Đinh Nho Điền, Đinh Nho Quang đều nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Đình Lạp

Tên khác Yến Đình Năm sinh Quí Sửu 1913 – Nhâm Thìn 1952 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Ngô Đình Thục

Năm sinh Đinh Dậu 1897- Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Nguyễn Đăng Tuân

Năm sinh Nhân Thìn 1772- Giáp Thìn 1844 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Nhà Nguyễn độc…
Chi tiết

Đèo Giàng

Đèo Giàng Đèo Giàng (Việt Nam) Đèo Giàng là đèo trên quốc lộ 3 ở vùng giáp ranh…