Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ cận đại, nổi tiếng thơ văn và cũng tinh thông y học.

Ông đỗ tú tài Hán học rồi không thi cử nữa, chuyên tâm nghiên cứu các học thuật tận tụy với nền Đông y.

Ông có soạn nhiều bộ sách thuốc, được lưu truyền.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Gia Khảm

Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Canh Ngọ 1990 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Trần Huy Tích

Tên khác Thanh Am Năm sinh Mậu Tí 1828 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà…