Năm sinh Bính Thân 1836 – Đinhh Hợi 1887
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Liệt sĩ cận đại, quê ở thôn Thư Phủ, xã Lương Điền, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Năm Tân vị 1871, ông đỗ cử nhân. Năm Quí hợi 1873 giặc Pháp đánh chiếm cửa bể Thuận An, ông đang giữ chức Hải Phòng tham biện, đóng đồn ở Lỗ Châu, chỉ huy binh sĩ chống giặc rất anh dũng.

Năm Ất dậu 1885, giặc Pháp chiếm Huế, vua Hàm Nghi lánh nạn, truyền chiếu Cần vương, ông cùng khởi nghĩa với Nguyễn Xuân Ôn, được phong làm Hồng lô tự thiếu khanh, Tham biện Nghệ Tĩnh sự vụ. Ông chiến đấu suốt 3 năm, bị bệnh mất trong quân, thọ 51 tuổi.

Lúc ở kinh đô ông có cảm tác bài thơ:

“Văn võ y quan diệc tích thần,
Chiết xuy ngự vũ thị hà nhân?
An năng Quản, Nhạc, Tôn, Ngô xuất.
Thượng tướng ngô quân hạ trạch dân”.

Bản dịch:

Văn võ trăm quan vẫn đủ người,
Xông ra cản giặc hỏi nào ai?
Tôn, Ngô, Quản, Nhạc sao chưa thấy
Giúp chúa yên dân tỏ rõ tài?

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Cống Quí Hổ

Tỉnh thành Cao Bằng Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Ông quê làng Mục Hòa, tỉnh Cao…
Chi tiết

Lê Văn Gẫm

Năm sinh Quí Dậu 1813 – Đinh Mùi 1847 Tỉnh thành Đồng Nai Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Huyện Thoại

Năm sinh … – Tân Dậu 1861 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Nguyễn Tử Nha

Tên khác Nguyễn Tự Như Năm sinh Canh Thân 1860 -… Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì –…