[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đinh Nhật Tân

Năm sinh Bính Thân 1836 – Đinhh Hợi 1887
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Liệt sĩ cận đại, quê ở thôn Thư Phủ, xã Lương Điền, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Năm Tân vị 1871, ông đỗ cử nhân. Năm Quí hợi 1873 giặc Pháp đánh chiếm cửa bể Thuận An, ông đang giữ chức Hải Phòng tham biện, đóng đồn ở Lỗ Châu, chỉ huy binh sĩ chống giặc rất anh dũng.

Năm Ất dậu 1885, giặc Pháp chiếm Huế, vua Hàm Nghi lánh nạn, truyền chiếu Cần vương, ông cùng khởi nghĩa với Nguyễn Xuân Ôn, được phong làm Hồng lô tự thiếu khanh, Tham biện Nghệ Tĩnh sự vụ. Ông chiến đấu suốt 3 năm, bị bệnh mất trong quân, thọ 51 tuổi.

Lúc ở kinh đô ông có cảm tác bài thơ:

“Văn võ y quan diệc tích thần,
Chiết xuy ngự vũ thị hà nhân?
An năng Quản, Nhạc, Tôn, Ngô xuất.
Thượng tướng ngô quân hạ trạch dân”.

Bản dịch:

Văn võ trăm quan vẫn đủ người,
Xông ra cản giặc hỏi nào ai?
Tôn, Ngô, Quản, Nhạc sao chưa thấy
Giúp chúa yên dân tỏ rõ tài?

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..