[16]-Hậu Trần (1407-1413)

Đinh Mỹ

Danh tướng đời hậu Trần, cương quyết chống quân cướp nước đến cùng.

Ông đã cùng các đồng chí tổ chức những chiến khu, quyết tâm đánh đuổi quân Minh cướp nước. Khi bị Trương Phụ bắt, giặc khuyên dỗ ông hàng, ông quyết không khuất phục, Trương Phụ đem chém, ông vẫn khảng khái.

Người sau có thơ đề vịnh:

“Trượng phu anh khí lệ cần vương.
Tuy tử tâm trung thệ bất hàng.
Trung quán lưỡng gian huyền nhật nguyệt,
Thiên thu thanh sử vĩnh lưu phương”.

Bản dịch:

Trượng phu anh khí dốc cần vương,
Tuy chết trong lòng thệ chẳng hàng
Trung nghĩa sáng soi vầng nhật nguyệt
Nghìn thu thanh sử vẫn lưu phương.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..