[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Đinh Liệt

Ông là em Đinh Lễ. Danh tướng kháng Minh dưới cờ Bình Định vương Lê Lợi. Trong trận đánh ở rừng Chi Lăng ông giết tướng Minh là Liễu Thăng, được phong làm Tư ma, tước Đình Thượng Hầu.

Năm Giáp dần 1434, quân Chiêm đánh cướp ngoài ven, ông vâng lệnh đem quân dẹp yên ngay.

Đến cuối đời Lê Nhân tông, Kỉ mão 1459, ông cùng Nguyễn Xí mưu giết được Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân, bình được nội loạn. Sau Thánh tông nối ngôi, phong ông làm Thái phó, tước Á Quận Công.

Năm Canh dần 1470, ông sung chức Chính lỗ tướng quân hộ giá Lê Thánh tông đi đánh Chiêm Thành, cùng với Lê Niệm đốc suất đội chiến thuyền đi trước, tiến lấy được thành Đồ Bàn.

Năm sau, Tân mão 1471 ông mất, truy phong là Mục vương.

Mãi đến đời nhà Nguyễn vẫn còn nhắc nhở đến ông. Đời Minh Mạng, Quí tị 1823, liệt thờ ông vào miếu Lịch Đại đế vương.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..