[10]-Nhà Ngô (939-965)

Đinh Liễn

Con trưởng Đinh Tiên Hoàng, tước Nam Việt vương, không rõ năm sinh, năm mất.

Thuở trẻ ông theo cha phù tá sứ quân Trần Minh Công tứcTrần Lãm ở Bố Hải khẩu Chẳng bao lâu Trần Lãm mất, thân phụ ông thay nắm binh quyền rút về hùng cứ ở Hoa Lư.

Năm Tân hợi 951, anh em Thiên Sách vương Ngô Xương Ngập, và Nam Tấn vương Xương Văn cử binh đánh Hoa Lư, thân phụ ông liệu thế còn yếu đưa ông làm con tin nhà Ngô để khỏi bị bức bách. Một thời gian ông được thả ra.

Sau, nhà Ngô suy vi, cha con ông dẹp tan các sứ quân, dứt luôn nhà Ngô. Năm Mậu thìn 968, thân phụ ông lên ngôi, phong ông làm Nam Việt vương rồi ông vâng mạng cưới con gái sứ quân Ngô Nhật Khánh làm vợ.

Năm Nhâm thân 972, ông đi triều cống nhà Tống bên Trung Quốc, Tống Thái tổ phong thân phụ ông làm Giao Chỉ Quận vương, ông làm Tĩnh Hải quan tiết độ sứ An Nam đô hộ.

Năm Ất hợi 975, nhà Tống lại phong ông làm Giao Chỉ quận vương. Từ ấy, khi sai sứ sang Tống đều lấy ông làm chủ.

Bấy giờ ngôi Thái tử đáng lẽ phải về ông nhưng vua Đinh lại cho con út là Hạng Lang làm Thái tử.

Ông tức giận sai người giết chết Hạng Lang gây nên mối loạn trong nhà.

Năm Kỉ mão 979, ông và vua Đinh đều bị tên hầu cận là Đỗ Thích ám hại.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..