Dật sĩ thời nước ta lệ thuộc Trung Quốc. Ông tinh thông khoa học huyền bí phong thủy, lí số nổi tiếng một thời. Tương truyền ông đã từng lưu lại nhiều bài sấm rất ứng nghiệm như bài “Đỗ Thích lí Đinh Đinh, Lê gia xuất thánh minh… ” chắng hạn. Về mặt phong thủy, chính ông đã chữa kiểu đất ở Cổ Pháp trước bị Cao Biền làm cho đứt mạch.

Ông hiểu thiên văn, địa lí, nên đương thời được giới sĩ phu rất trọng vọng. Ông thọ 84 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like