[08]-Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)

Đinh La Quí

Dật sĩ thời nước ta lệ thuộc Trung Quốc. Ông tinh thông khoa học huyền bí phong thủy, lí số nổi tiếng một thời. Tương truyền ông đã từng lưu lại nhiều bài sấm rất ứng nghiệm như bài “Đỗ Thích lí Đinh Đinh, Lê gia xuất thánh minh… ” chắng hạn. Về mặt phong thủy, chính ông đã chữa kiểu đất ở Cổ Pháp trước bị Cao Biền làm cho đứt mạch.

Ông hiểu thiên văn, địa lí, nên đương thời được giới sĩ phu rất trọng vọng. Ông thọ 84 tuổi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..