[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Đinh Khả

Tỉnh thành Ninh Bình
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Người đời Lý Cao tông, không rõ năm sinh năm mất, cầm đầu cuộc vận động quần chúng chống lại nhà Lý. Quê ở Đại Hoàng, Ninh Bình (nay thuộc tỉnh Ninh Bình).

Thừa lúc nhà Lý suy vi, ông tự xưng là con cháu nhà Đinh, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, lực lượng của ông khá hùng hậu, Lý Cao tông sai tướng đánh dẹp phải khó nhọc lắm mới đàn áp được các nhóm nghĩa quân.

Về sau, dư đảng của ông vẫn khuấy rối triều Lý không ít. Kể từ khi nhà Đinh mất, đến bấy giờ ông là nguời đã khơi động lại lòng dân cơ hồ đã quên mất họ Đinh.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..