Năm sinh … – Quí Tị 1953
Tỉnh thành Ninh Bình
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà văn, tác giả bút hiệu Thi Nham, quê tỉnh Ninh Bình. Thuở nhỏ học chữ Hán nhưng thi hương chỉ vào có nhị trường, sau làm thừa phái ở các tỉnh Nam Định, Ninh Bình.

Ông là nhà văn chuyên viết báo và dịch, phiên âm, chú thích sách cổ văn, cộng tác với nhiều nhà xuất bản. Ông là trợ bút báo Tri Tân và nhiều tạp chí khác. Ông từng nghiên cứu và viết tập lịch sử tên các phố Hà Nội, đã xuất bản năm 1954, ông còn hiệu đính và chú giải một số văn Nôm như Phan Trần, Bích Câu kì ngộ, Nhị độ mai… do nhà Tân Việt xuất bản.

Tác phẩm:

Mảnh tình chung (tiểu thuyết) Hà Nội, Nhà in Mạc Đình Tư, 1922
Nữ lưu tướng (tiểu thuyết cùng viết với Phạm Văn Phương), Hà Nội, Nhà in Mạc Đình Tư, 1922.
Ngọn cờ lau (lịch sử tiểu thuyết), Hà Nội, Nhà in 1931.
Ngọn cờ vàng – Truyện bà Triệu Ẩu, Hà Nội, Nhà in Thực nghiệp, 1934.
Lịch sử các phố, Hà Nội, 1951.
Phan Trần, Tân Việt. X. B. 1956.
Nhị độ mai, Tân Việt, X. B. 1956.
Bích Câu kỳ ngộ, TânViệt, X. B. 1955.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Huỳnh Tấn Phát

Năm sinh Quí Sửu 1913 – Mậu Thìn 1989 Tỉnh thành Bến Tre Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hồ Học Lãm

Năm sinh Giáp Thân 1884 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Quang Đạo

Năm sinh Tân Dậu 1921 – Kỉ Mão 1999 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Phan Văn Trường

Năm sinh Ất Hợi 1875 – Quí Dậu 1933 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…