[11]-Nhà Đinh (968-980)

Đinh Duệ

Cũng gọi là Đinh Tuệ, hoặc Đinh Toàn hay Tuyền tước Vệ nrơng.

Đinh Tiên Hoàng có năm hoàng hậu, ông là con bà Dương hậu. Vua Đinh riêng cưng con út là Hạng Lang, khiến con trưởng là Đinh Liễn tức giận sai nguời giết Hạng Lang. Đến năm Kỉ mão 979, vua Đinh và Đinh Liễn đều bị Đỗ Thích giết chết. Ông mới 6 tuổi, được tôn lên ngôi Vua có Định Quốc Công Nguyễn Bặc phụ chính.

Ít lâu vì Thập đạo tướng quân Lê Hoàn tư thông với Dương hậu, Nguyễn Bặc dấy binh đánh, bị Hoàn bắt được giết chết. Sau đó gặp lúc nhà Tống xua binh sang xâm lược, các tướng thuộc hạ của Hoàn đồng mưu vói Đại tướng Phạm Cự Lượng suy tôn Lê Hoàn lên ngôi để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm được, ông bị giáng làm Vệ vương như cũ và vẫn nhẫn nhục tôn phù họ Lê.

Năm Tân sửu 1001, ông theo vua Lê Đại Hành thân chinh dẹp loạn Cửu Long ở Thanh Hóa, bị tử trận lúc mới 27 tuổi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..