Năm sinh Ất Dậu 1885 – Canh Tuất 1910
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Liệt sĩ cận đại, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông nguyên là con nhà tiểu tư sản, tiêu tán gia tài để lo việc nước, xuất dương sang Nhật cầu học, rồi sau về Xiêm (Thái Lan) mưu toan võ trang khởi nghĩa cứu quốc.

Trên đường qua Xiêm, đi đến Xa Khôn, ông mắc bệnh nặng, trong cơn mê ông vẫn gào thét:

– Sát tặc! Sát tặc!

Nằm liệt giường hơn một tháng, một hôm có Đặng Tử Mẫn đến thăm. Ông vùng ngồi dậy, nói việc cách mạng với bạn đồng chí ngót nửa giờ, cười to một tiếng rồi mất! Mới 25 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bông Văn Dĩa

Năm sinh Ất Tị 1905 – Ất Hợi 1996 Tỉnh thành Cà Mau Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bùi Hữu Diên

Năm sinh Quí Mão 1903 – Ất Hợi 1935 Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Lâm

Năm sinh … – Canh Tuất 1430 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)…