[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Dĩnh Đạt

Cao tăng đời Lý Nhân tông. Không rõ tên họ, năm sinh và năm mất. Pháp danh Dĩnh Đạt. Ông học thức uyên thâm, được triều đình trọng vọng, nhưng cương quyết ẩn tu, từ chối không vào chầu vua theo lời triệu thỉnh của triều đình đương thời.

Nhâm dần 1122, ông làm bài minh khắc vào chuông và soạn bài bia chùa Viên Quang. Hầu hết sĩ phu đương thời đều ngương mộ đạo hạnh ông.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..