Danh thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh năm mất và sinh quán, nổi tiếng văn thơ một thời.

Ông đỗ tiến sĩ. Xuất chính có tiếng thanh liêm mẫn cán, hết lòng lo nước thương dân, sửa sang chính trị, mở mang văn hóa, nên được sĩ phu và nhân dân đương thời trọng vọng.

Hâm mộ sự nghiệp và tâm chí của Nguyễn Trăi, ông có dịch những áng văn thơ của Nguyễn Trãi ra quốc âm, đặc sắc nhất là bản dịch Côn Sơn ca còn được truyền tụng, do ông và Viên Dao hơp dịch.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Thái

Tên khác Phạm Đan Phượng – Phạm Thượng Sinh – Chiêu Li Năm sinh Đinh Dậu 1777- Quí…
Chi tiết

Lê Thành Phương

Năm sinh Ất Mậu 1825 – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Phú Yên Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Phạm Đăng Giảng

Năm sinh Giáp Ngọ 1834 -… Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…