[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Diêu Viễn

Danh thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh năm mất và sinh quán, nổi tiếng văn thơ một thời.

Ông đỗ tiến sĩ. Xuất chính có tiếng thanh liêm mẫn cán, hết lòng lo nước thương dân, sửa sang chính trị, mở mang văn hóa, nên được sĩ phu và nhân dân đương thời trọng vọng.

Hâm mộ sự nghiệp và tâm chí của Nguyễn Trăi, ông có dịch những áng văn thơ của Nguyễn Trãi ra quốc âm, đặc sắc nhất là bản dịch Côn Sơn ca còn được truyền tụng, do ông và Viên Dao hơp dịch.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..