[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Diệu Nhàn

Nữ thiền gia, tên thật là Lý Ngọc Kiều con gái trưởng của Phụng Loát vương (có sách chép là Phụng Càn vương) Lý Nhật Trung (con Lý Thái tông). Quê làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh).

Bà được Lý Thánh tông nuôi dạy ở trong cung từ bé, đến trưởng thành, vua gả bà cho người họ Lê làm Châu mục Châu Đăng (vùng Tam Nông, Hưng Hóa, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú). Không bao lâu chồng mất, bà xuống tóc đi tu, đem hết của cải bố thí. Sư Chân Không (Vương Hải Thiềm) thuyết giáo và đặt pháp danh cho bà là Ni sư Diệu Nhàn. Về sau, bà nối truyền đứng vào thế hệ thứ 17 dòng thiền Nam phương.

Ngày 1-6 ÂL, Quí tị (15-7-1113) bà mất, thọ 72 tuổi.

Ngày nay còn lưu truyền một bài kệ của bà.

“Sinh lão bệnh tử,
Tự cổ thường nhiên,
Dục cầu xuất lí,
Giải phược thiêm triền.
Mê chi cầu Phật,
Hoặc chi cầu thiên,
Thiên Phật bất cầu
Uổng khẩu vô ngôn.”

Bản dịch:

Sinh, lão, bệnh, tử,
Lẽ thường tự nhiên,
Muốn cảnh siêu thoát,
Càng trói buộc thêm.
Mê, phải cầu Phật,
Hoặc, phải cầu Thiên.
Chẳng cần Thiên, Phật,
Mím miệng ngồi yên.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..