Năm sinh Mậu Thìn 1808 -…
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Minh Mạng, tự Di Xuân, quê làng Phúc Tô, huyện Thọ Xương, TP. Hà Nội.

Năm Mậu tí 1828 ông đỗ cử nhân, đến năm Mậu tuất 1838 đỗ phó bàng. 30 tuổi, làm quan đến chức Ngự sử.

Ông là bạn thân thiết với Cao Bá Quát Có lần chậu sen của ông bị gió thu làm cho xơ xác, ông cảm tác một bài thơ cho Cao Bá Quát, được bài đáp họa tuyệt diệu:

“Vi hoa dương tác liên
Hương thanh, cán trực tu dung tiên.
Hoàng nê ngũ đẩu, thủy nhất xích,
Biệt hữu phong trí như động thiên.
Công thành ý toại diểu nhiên khứ,
Bất dử phàm hủy tư phan liên.
Thả chước bạch ngọc trân!
Thi ngâm thu thủy thiên!
Phong lưu tiêu bái hứa thùy khả?
Ngã thị phù dung thành chi tản tiên.
Nhân gian vạn sự liêu nhĩ nhĩ,
Hoan hòa miết nhan chân khinh yên.
Nghiêm phong thô lộ bản sinh ý.
Bất tác quá đáng ngô thiên tuyền”.

Bản dịch:

Làm hoa nên làm sen
Hương thơm thân thẳng dáng ưa nhìn.
Bùn vàng năm đấu nước một thước.
Phong cách dường như chiếm cõi riêng.
Công thành ý thỏa là đi thẳng
Chẳng cùng cỏ nội cùng vấn vương.
Rót bạch ngọc một chén!
Ngâm Thu thủy một thiên!
Phong lưu khoáng dật ai bì kịp
Thành phù dung, ta là một 1 vị tản tiên
Muôn việc trên đời đều thế cả,
Cuộc vui như khói, phút tan liền
Gió ghê, sương buôt, cơ sinh hóa,
Bình thường giữ đuơc tính trời nguyên.

Ông cũng là bạn thơ với Thận Tư Trần Văn Vi, thường cùng nhau xướng họa rất phong nhã tài hoa. Thơ văn ông trong sáng, không gò chữ uốn câu, được nguời đời đương thời tán tụng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Trí Hòa

Năm sinh Giáp Tí 1564 – Ất Sửu 1625 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Đặng Hữu Bảng

Năm sinh … – Quí Sửu 1913 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Âu Dương Lân

Năm sinh … – Ất Hợi 1875 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Đèo Giang Ma

Đèo Giang Ma Đèo Giang Ma (Việt Nam) Đèo Giang Ma hay đèo Giàng Ma là đèo trên…
Chi tiết

Trần Huỳnh

Năm sinh Mậu Ngọ 1858 – Bính Thìn 1916 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…