[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Diên Thành Hầu

Vị Hầu tước có danh trong thời Lý Nhân tông.

Ông cậy tay pháp sư Đại Diện trừ khử gã phù thủy Từ Vinh thường lẻn vào cung khuấy rối. Do đó gây nên cuộc báo oán giữa thiền sư Từ Lộ tức Từ Đạo Hạnh (con Từ Vinh) và pháp sư Đại Diện.

Ông nhiệt thành mưu việc phúc lợi cho dân chúng, sửa sang chính trị đời Lý.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..