Xem tiếp

Ulefone Power Armor 19

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12 409g, 18.8mm Android 12 256GB, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 1440p 12GB…
Xem tiếp

Ulefone Note 14

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9 189g, 9mm Android 12 16GB/64GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3/4GB…
Xem tiếp

Ulefone Power Armor 18

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12 409g, 18.8mm Android 12 256GB, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 2160p 12GB…
Xem tiếp

Ulefone Note 6T

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 5g, 8.5mmAndroid 1264GB, microSDXCBrand: 6.1″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 3GB RAM Helio A22…
Xem tiếp

Ulefone Armor X10 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 3g, 14.6mmAndroid 1164GB, microSDXCBrand: 5.45″ 720×1440 pixels 20MP 1080p 4GB RAM Helio P22…
Xem tiếp

Ulefone Power Armor 18T

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 18.8mmAndroid 12256GB, microSDXCBrand: 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 2160p 12GB RAM Dimensity 900…
Xem tiếp

Ulefone Armor 17 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 12.5mmAndroid 12256GB, microSDXCBrand: 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 1440p 8GB RAM Helio G99…
Xem tiếp

Ulefone Power Armor 16 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 18.3mmAndroid 1264GB, microSDXCBrand: 5.93″ 720×1440 pixels 16MP 1080p 4GB RAM Helio G25…
Xem tiếp

Ulefone Power Armor X11 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 19.3mmAndroid 1264GB, microSDXCBrand: 5.45″ 720×1440 pixels 16MP 1080p 4GB RAM Helio G25…
Xem tiếp

Ulefone Armor 15

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 8g, 18.2mmAndroid 12128GB, microSDXCBrand: 5.45″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 6GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

Ulefone Armor X6 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 14.4mmAndroid 1232GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Helio A22…
Xem tiếp

Ulefone Note 12

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7237g, 10.2mmAndroid 11128GB, microSDXCBrand: 6.82″ 720×1640 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Unisoc Tiger T310…