Xem tiếp

Microsoft Surface Duo 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 10g, 11mmAndroid 11128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớBrand: 8.3″ 1892×2688 pixels 16MP 2160p 8GB RAM…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 950 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 12150g, 8.2mmMicrosoft Windows 1032GB, microSDXCBrand: 5.2″ 1440×2560 pixels 20MP 2160p 3GB RAM Snapdragon 808…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 535 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 12146g, 8.8mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.0″ 540×960 pixels 5MP 480p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 950

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 11150g, 8.2mmMicrosoft Windows 1032GB, microSDXCBrand: 5.2″ 1440×2560 pixels 20MP 2160p 3GB RAM Snapdragon 808…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 535

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 12146g, 8.8mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.0″ 540×960 pixels 5MP 480p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 550

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 12141.9, 9.9mmMicrosoft Windows 108GB, microSDXCBrand: 4.7″ 720×1280 pixels 5MP 720p 1GB RAM Snapdragon 210…
Xem tiếp

Microsoft Surface 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 10675.9g, 8.9mmMicrosoft Windows RT32GB/64GB, microSDXCBrand: 10.6″ 1920×1080 pixels 5MP 1080p 2GB RAM Nvidia Tegra…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 540 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 5152g, 8.6mmMicrosoft Windows Phone 8.1 with Lumia Denim8GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 480p…
Xem tiếp

Microsoft Surface

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2012, Dày Tháng 11680.4g, 9.4mmMicrosoft Windows RT32GB/64GB, microSDXCBrand: 10.6″ 1366×768 pixels 1.3MP 720p 2GB RAM Nvidia Tegra…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 430 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 5127.9g, 10.6mmMicrosoft Windows Phone 8.1, cập nhật lên Windows 108GB, microSDXCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 2MP…
Xem tiếp

Microsoft Kin TWOm

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 11133g, 16.3mmĐiện thoại phổ thông8GB, không có thẻ nhớBrand: 3.4″ 320×480 pixels 8MP 720p 256MB RAM Nvidia…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 XL LTE 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4171g, 9mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Kin ONEm

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 11110.6, 18.5mmĐiện thoại phổ thông4GB 256MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 2.6″ 320×240 pixels 5MP 480p 256MB…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 XL LTE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4171g, 9mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…