Xem tiếp

Lava Yuva 2 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 204g, 9mm Android 12 64GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

Lava Z2 Max

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 5g, 9.1mmAndroid 1032GB, microSDXCBrand: 7.0″ 720×1640 pixels 13MP 720p 2GB RAM 6000mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Lava Z6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 9mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand: 6.51″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 6GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

Lava Z4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 9mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand: 6.51″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

Lava Z2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 9mmAndroid 1032GB, microSDXCBrand: 6.51″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Helio G35…
Xem tiếp

Lava Z1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 10.3mmAndroid 1016GB, microSDXCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 5MP 720p 2GB RAM Helio A20…
Xem tiếp

Lava X3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 9.2mmAndroid 1232GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Lava Blaze Nxt

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12.5g, 8.9mmAndroid 1264GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Lava Yuva Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8.9mmAndroid 1232GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Lava Blaze 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Tháng 10Android 12128GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Lava Blaze Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.9mmAndroid 1264GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Lava Z3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 38.9mmAndroid 1132GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Lava Agni 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 11g, 9.1mmAndroid 11128GB, microSDXCBrand: 6.78″ 1080×2460 pixels 64MP 1080p 8GB RAM Dimensity 810…
Xem tiếp

Lava Z2s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 9mmAndroid 1132GB, microSDXCBrand: 6.51″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Helio G35…