Xem tiếp

Infinix Zero 30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 7.9mm Android 13, XOS 13 256GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2400…
Xem tiếp

Infinix GT 10 Pro

Bộ nhớ 2023, Dày Tháng 8 187g, 8.1mm Android 13, XOS 13 256GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels 108MP 2160p…
Xem tiếp

Infinix Hot 30 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 215g, 9.2mm Android 13, XOS 13 128GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels…
Xem tiếp

Infinix Note 30 VIP

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 190g, 8.2mm Android 13, XOS 13 256GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels 108MP…
Xem tiếp

Infinix Note 30i

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 Android 13, XOS 13 256GB, Chưa có thông tin 6.66″ 1080×2400 pixels 64MP 1080p 8GB RAM…
Xem tiếp

Infinix Note 30 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 205g, 8.5mm Android 13 128GB/256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 108MP 1440p 4/8GB…
Xem tiếp

Infinix Note 30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 219g, 8.6mm Android 13 128GB/256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 64MP 1440p 8GB…
Xem tiếp

Infinix Note 30 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 205g, 8.5mm Android 13, XOS 13 128GB/256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 108MP…
Xem tiếp

Infinix Hot 30 Play NFC

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 205g, 8.6mm Android 13, XOS 12.6 128GB, microSDXC 6.82″ 720×1640 pixels 64MP…
Xem tiếp

Infinix Smart 7 HD

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 196.5g, 8.7mm Android 12 64GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 8MP 1080p 2GB…
Xem tiếp

Infinix Hot 20S

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10 202g, 8.5mm Android 12, XOS 12 128GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP…
Xem tiếp

Infinix Hot 30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 196g, 8.4mm Android 13, XOS 12.6 256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2460 pixels 50MP…
Xem tiếp

Infinix Hot 30i

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 191g, 8.4mm Android 12, XOS 10.6 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 13MP…
Xem tiếp

Infinix Smart 7 (India)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 207g, 9.4mm Android 12, XOS 12 64GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels…