Xem tiếp

Honor 70 Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 194g, 8.7mm Android 12, Magic UI 6.1 128GB, Chưa có thông tin 6.5″ 720×1600…
Xem tiếp

Honor Magic5 Ultimate

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 217g, 8.8mm Android 13, MagicOS 7.1 512GB, không có thẻ nhớ 6.81″…
Xem tiếp

Honor Magic5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 191g, 7.8mm Android 13, MagicOS 7.1 256GB, không có thẻ nhớ 6.73″…
Xem tiếp

Honor Magic5 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 219g, 8.8mm Android 13, MagicOS 7.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.81″…
Xem tiếp

Honor Magic5 Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 175g, 7.9mm Android 12, Magic UI 6.1 128GB, không có thẻ nhớ 6.67″…
Xem tiếp

Honor X8a

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 179g, 7.5mm Android 12, Magic UI 6.1 128GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Honor X5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2g, 8.9mm Android 12 32GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 8MP 1080p 2GB…
Xem tiếp

Honor 80 Pro Flat

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 186g or 193g, 7.9mm Android 12, Magic UI 7 256GB, no card…
Xem tiếp

Honor X7a

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 196g, 8.3mm Android 12, Magic UI 6.1 128GB, microSDXC 6.75″ 720×1600 pixels…
Xem tiếp

Honor X9a

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 175g, 7.9mm Android 12, Magic UI 6.1 256GB, không có thẻ nhớ 6.67″…
Xem tiếp

Honor Magic Vs Ultimate

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 6.1mmAndroid 12, Magic UI 7512GB, không có thẻ nhớBrand: 7.9″ 1984×2272 pixels…
Xem tiếp

Honor Magic Vs

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g / 267g, 6.1mmAndroid 12, Magic UI 7256GB/512GB, không có thẻ nhớBrand: 7.9″…
Xem tiếp

Honor Play 40 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8.3mmAndroid 12, Magic UI 6.1128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.74″ 720×1600 pixels 50MP…
Xem tiếp

Honor X40 GT

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10.5g, 8.5mmAndroid 12, Magic UI 6.1256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.81″ 1080×2388 pixels 50MP…