Xem tiếp

Blackview A53

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3g, 9.4mm Android 12, Doke OS 3.0 16GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels…
Xem tiếp

Blackview A53 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3.6g, 9.4mm Android 12, Doke OS 3.0 64GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels…
Xem tiếp

Blackview Oscal S80

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 460g, 18.9mm Android 12, Doke-OS 3.0 128GB, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels…
Xem tiếp

Blackview BV5200 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 13.7mmAndroid 12, Doke-OS 3.064GB, microSDXCBrand: 6.1″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

Blackview BV9200

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g, 13.6mmAndroid 12, Doke-OS 3.1256GB, microSDXCBrand: 6.6″ 1080×2408 pixels 50MP 1440p 8GB…
Xem tiếp

Blackview A80 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 12180g, 8.8mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand: 6.49″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 4GB RAM MediaTek MT6762V 4680mAh…
Xem tiếp

Blackview BV6300 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 5230g, 12.8mmAndroid 10128GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1440 pixels 16MP 1080p 6GB RAM Helio P70 4380mAh…
Xem tiếp

Máy tính bảng Blackview Tab 8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 7600g, 8.9mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand: 10.1″ 1200×1920 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Unisoc SC9863A 6580mAh…
Xem tiếp

Blackview BV5100

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11275g, 13.7mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1440 pixels 16MP 1080p 4GB RAM MediaTek MT6762V 5580mAh…
Xem tiếp

Blackview BL6000 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 11273g, 12.8mmAndroid 10, cập nhật lên Android 11256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.36″ 1080×2300 pixels 48MP…