Xem tiếp

Xiaomi 13 Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 171g, 7.2mm Android 12, MIUI 14 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.55″…
Xem tiếp

Xiaomi Poco C55

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 192g, 8.8mm Android 12, MIUI 13 for POCO 64GB/128GB, microSDXC 6.71″…
Xem tiếp

Xiaomi Poco X5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 189g, 8mm Android 12, MIUI 13 for POCO 128GB/256GB, microSDXC 6.67″…
Xem tiếp

Xiaomi Poco X5 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 181g, 7.9mm Android 12, MIUI 14 for POCO 128GB/256GB, no card…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 12 (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11 188g, 8mm Android 12, MIUI 13 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 12

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 188g, 8mm Android 12, MIUI 13 128GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Xiaomi Poco C50

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g, 9.1mmAndroid 1232GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Xiaomi Redmi 12C

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g, 8.8mmMIUI 1364GB/128GB, microSDXCBrand: 6.71″ 720×1650 pixels 50MP 1080p 4GB RAM Helio G85…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 7.9mmAndroid 13, MIUI 14128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.67″ 1080×2400 pixels 108MP 2160p…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi K60 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g or 205g, 8.6mmAndroid 13, MIUI 14128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớBrand: 6.67″ 1440×3200 pixels…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi K60E

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 8.5mmAndroid 12, MIUI 13128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớBrand: 6.67″ 1440×3200 pixels 48MP 2160p…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi K60

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g or 204g, 8.6mmAndroid 13, MIUI 14128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớBrand: 6.67″ 1440×3200 pixels…
Xem tiếp

Xiaomi 13 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g or 229g, 8.4mmAndroid 13, MIUI 14128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớBrand: 6.73″ 1440×3200 pixels…