Xem tiếp

Samsung Galaxy Z Flip5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 187g, 6.9mm Android 13, One UI 5.1.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Samsung Galaxy Z Fold5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 253g, 6.1mm Android 13, One UI 5.1.1 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ…