Xem tiếp

Realme C33 2023

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 187g, 8.3mm Android 12, Realme UI S 64GB/128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels…
Xem tiếp

Realme C55

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 189.5g, 7.9mm Android 13, Realme UI 4.0 128GB/256GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Realme GT3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3g, 8.9mm Android 13, Realme UI 4.0 128GB/256GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.74″…
Xem tiếp

Realme V30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 2 g Android 12, Realme UI 3.0 128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP…
Xem tiếp

Realme GT Neo 5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 199g, 8.9mm Android 13, Realme UI 4.0 256GB, không có thẻ nhớ 6.74″…
Xem tiếp

Realme GT Neo 5 240W

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 199g, 8.9mm Android 13, Realme UI 4.0 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.74″…
Xem tiếp

Realme 10s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 8.1mmAndroid 12, Realme UI 3.0128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.6″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Realme V20

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 6g, 8.1mmAndroid 12, ColorOS 1264GB/128GB, microSDXCBrand: 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 4/8GB RAM…
Xem tiếp

Realme 10 Pro+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11g / 175g, 7.8mmAndroid 13, Realme UI 4.0128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.7″ 1080×2412…
Xem tiếp

Realme 10 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11g / 192g, 8.1mmAndroid 13, Realme UI 4.0128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.72″ 1080×2400 pixels 108MP…
Xem tiếp

Realme 10 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11g, 8.1mmAndroid 12, Realme UI 3.0128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.6″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Realme 10

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11g, 8mmAndroid 12, Realme UI 3.064GB/128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.4″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 4-8GB…
Xem tiếp

Realme C30s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.5mmAndroid 12, Realme UI Go32GB/64GB, microSDXCBrand: 6.5″ 720×1600 pixels 8MP 1080p 2-4GB…
Xem tiếp

Realme C33

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.3mmAndroid 12, Realme UI S32GB/64GB/128GB, microSDXCBrand: 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 3/4GB…