Xem tiếp

Nokia G22

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 196.2g, 8.5mm Android 12 64GB/128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

Nokia C22

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 190g, 8.6mm Android 13 64GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 2/3GB…
Xem tiếp

Nokia C32

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 199.4g, 8.6mm Android 13 64GB/128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 3/4GB…
Xem tiếp

Nokia C02

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3g, 10mm Android 12 32GB, microSDXC 5.45″ 720×1440 pixels 5MP 720p 2GB…
Xem tiếp

Nokia C12

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1.4g, 8.8mm Android 12 64GB, Chưa có thông tin [*] 6.3″ 720×1600 pixels 8MP 1080p…
Xem tiếp

Nokia 8210 4G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 13.8mmĐiện thoại phổ thông128MB 48MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.8″ 240×320 pixels 0.3MP 48MB RAM…
Xem tiếp

Nokia 5710 XpressAudio

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7.1g, 16.2mmĐiện thoại phổ thông128MB 48MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.4″ 240×320 pixels 0.3MP 48MB RAM…
Xem tiếp

Nokia 2760 Flip

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 3.5mmKaiOS 3.14GB 512MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 2.8″ 240×320 pixels 5MP 512MB RAM…
Xem tiếp

Nokia 2660 Flip

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Tháng 7 gĐiện thoại phổ thông128MB 48MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.8″ 240×320 pixels 0.3MP 48MB RAM Unisoc…
Xem tiếp

Nokia X30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8mmAndroid 12128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.43″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 6/8GB RAM…
Xem tiếp

Nokia G60

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.6mmAndroid 1264GB/128GB, microSDXCBrand: 6.58″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 4/6GB RAM Snapdragon 695…
Xem tiếp

Nokia C31

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.6mmAndroid 1264GB/128GB, microSDXCBrand: 6.75″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3/4GB RAM Unisoc SC9863A…
Xem tiếp

Nokia T21

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 7.5mmAndroid 1264GB/128GB, microSDXCBrand: 10.4″ 1200×2000 pixels 8MP 1080p 4GB RAM Unisoc Tiger…
Xem tiếp

Nokia G400

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 8g, 8.8mmAndroid 1264GB, microSDXCBrand: 6.58″ 1080×2408 pixels 48MP 1080p 4GB RAM Snapdragon 480+…