Xem tiếp

Huawei MatePad C5e

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11450g, 7.9mmAndroid 10, EMUI 10.164GB, microSDXCBrand: 10.1″ 1200×1920 pixels 5MP 1080p 4GB RAM Kirin…
Xem tiếp

Huawei nova 10 SE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 7.4mmEMUI 12, Không có CH Play128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.67″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Huawei Mate 50 RS Porsche Design

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 9.9mmHarmonyOS 3.0512GB, NMBrand: 6.74″ 1212×2616 pixels 50MP 2160p 12GB RAM Snapdragon 8+…
Xem tiếp

Huawei Mate 50 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g / 209g, 8.5mmEMUI 13; HarmonyOS 3.0256GB/512GB, NMBrand: 6.74″ 1212×2616 pixels 64MP 2160p…
Xem tiếp

Huawei Mate 50E

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8mmHarmonyOS 3.0128GB/256GB, NMBrand: 6.7″ 1224×2700 pixels 50MP 2160p 8GB RAM Snapdragon 778G…
Xem tiếp

Huawei Enjoy 50z

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 8.9mmHarmonyOS 2.0128GB/256GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Huawei Pocket S

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11g, 7.2mmHarmonyOS 3.0128GB/256GB/512GB, NMBrand: 6.9″ 1188×2790 pixels 40MP 2160p 8GB RAM Snapdragon 778G…
Xem tiếp

Huawei nova Y61

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11188g, 8.9mmEMUI 12, Không có CH Play64GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

Huawei nova 8 SE Youth

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 8.4mmAndroid 10, EMUI 10.1128GB, không có thẻ nhớBrand: 6.6″ 1080×2400 pixels 48MP 1080p…
Xem tiếp

Huawei P50

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 10g, 7.9mmHarmonyOS 2.0128GB/256GB, NMBrand: 6.5″ 1224×2700 pixels 50MP 2160p 8GB RAM Snapdragon 888…
Xem tiếp

Huawei P50 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 8.5mmHarmonyOS 2.0, EMUI 12128GB/256GB/512GB, NMBrand: 6.6″ 1228×2700 pixels 50MP 2160p 8/12GB RAM…
Xem tiếp

Huawei nova 8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 8g, 7.6mmAndroid 11, EMUI 12, Không có CH Play128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.57″…
Xem tiếp

Huawei nova 9

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 9g, 7.8mmHarmonyOS 2.0, EMUI 12128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.57″ 1080×2340 pixels 50MP 2160p…
Xem tiếp

Huawei nova 9 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 9g, 8mmHarmonyOS 2.0128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.72″ 1236×2676 pixels 50MP 2160p 8GB RAM…