[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đào Trí

Tỉnh thành Phú Yên
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng đời Thiệu Trị, quê huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Thuở trẻ ông nổi tiếng hiếu học. Nhà nghèo nhưng rất ham đọc sách, thường đi mượn sách khắp nơi đem về sao chép, rèn luyện trí não, tài gồm văn võ, xuất thân theo đường võ nghiệp, lần thăng đến Chưởng vệ.

Năm Mậu thân 1848 làm Tổng đốc Nam Nghĩa. nhiệt thành báo quốc, ông nghiên cứu tình hình đất nước, rồi dâng biểu điều trần quân sự, đưa sách lược tổ chức quốc phòng. Được triều đình khen ngợi, thăng Thống chế tham tán quân vụ vùng Hải Nam. Nắm binh quyền, ông càng dốc lòng lo việc nước, không bao lâu thăng Đô đốc chưởng phủ sự, lãnh Tổng đốc Định An.

Sau chống nhau với quân Pháp, ông thất cơ thua quân, bị cách chức, phải đi làm tùy phái lập công chuộc tội. Ít lâu mới được khai phục chức Chuởng vệ như thuở xuất thân.

Tuổi già, ông xin về hưu rồi mất trong tuần tuổi 80.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..