Loading

Đào Tông Nguyên

Tháng Ba 3, 2021| Admin
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Danh thần đời Lý Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông hết lòng sửa sang việc chính trị, văn hóa. Khoảng năm Đinh mão 1087, ông đi sứ nhà Tống, đưa voi sang cống và trình quốc thư đòi lại những châu huyện ở mạn Quảng Nguyên mà nhà Tống đã chiếm đoạt trước đó. Do tài ngoại giao khéo léo của ông, nhà Tống thuận trả Quảng Nguyên; đổi lại, ta trả cho họ những tù binh đã bắt được do công trận của Lý Thường Kiệt.

Categories: [13]-Nhà Lý (1010-1225)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ