[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Đào Tiêu

Danh thần đời Lê Thánh tông không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Phủ Lý huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Năm Ất hợi 1275, ông đỗ Trạng nguyên, Bảng nhản là Trần Tuấn, Thám hoa là Quách Nhân. (Về tên ông, Đại Việt lịch triều đăng khoa lục chép là Đào Thục).

Ông có công đức nhiều với nhân dân. Khi mất được truy phong làm phúc thần.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..