[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Đào Thuần Chân

Thiền sư đời Lý Thánh tông, họ Đào, không rõ tên thật, pháp danh Thuần Chân. Thuộc đời thứ 12 phái Thiền tông Tì-ni-đa-lưu-chi, quê làng Cửu ông, huyện Tế Giang.

Ông thọ giáo với thiền sư Pháp Bảo ở chùa Quang Tịnh, rồi trụ trì chùa Hoa Quang, làng Tây Kết, huyện Thượng Nghi.

Năm Tân tị 1101, ngày 7-2 ông mất còn lưu lại một bài kệ:

“Chân tánh thường vô tánh,
Hà tằng hữu sinh diệt
Thân thị sinh diệt pháp,
Pháp tánh vị tằng diệt. “

Bản dịch:

Chân tính thường không tính,
Đâu từng có sinh diệt.
Thân là pháp sinh diệt,
Pháp tính chưa từng diệt.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..