[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Đào Thế Quang

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh thần đời Trần Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông từng lãnh nhiệm vụ trinh sát, theo dõi hành động quân xâm lược Mông- Nguyên để báo cáo lên triều đình hầu kịp thời đối phó với giặc ngoại xâm.

Có lần Đào Thế Quang lên đường giả dạng là người thầy thuốc đi tìm mua thuốc Bắc. Ông thẳng sang Lengthy Châu, dọ thám tình hình bên Nguyên. Chính nhờ công lao ông mà bờ coi được yên vì ta biết trước động tĩnh của đối phương nên đã phòng bị đâu vào đấy, và khi động binh thì nắm thế tất thắng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..