Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Thân phụ Đào Duy Từ, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Thuở trai tráng ông đầu quân nhà Lê, chống nhau với quân nhà Mạc, ít lâu ông sơ suất phạm tội bị phạt 20 roi và đuổi ra khỏi quân ngũ, buồn tình, ông theo một gánh hát chèo để học hát. Thông minh, đẹp trai, chỉ trong hai năm ông trở thành kép nổi tiếng đương thời.

Một hôm, hát đám hội làng Ngọc Lâm, huyện Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông vào ở trọ nhà ông tiên chỉ là Võ Đạm. Con gái Võ Đạm là Võ Kim Chi 19 tuổi, quê làng Mĩ Du Sa cùng huyện, cảm tiếng hát của ông. Từ đó hai người trở thành vợ chồng. Được hơn một năm thì sinh ra Đào Duy Từ (có tài liệu viết mẹ Đào Duy Từ là bà Nguyễn Thị Mạch cảm tiếng hát của ông mà kết thành vợ chồng).

Sau, ông làm quản giáp trong nghề ca hát, rồi làm chức linh quan coi đội nữ nhạc trong Đại nội, dưới triều Lê Anh tông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Vĩnh Khanh

Năm sinh Kỉ Mão 1819 – Giáp Thân 1884 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Lê Văn Long

Tên khác Đô Đốc Long Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Danh tướng…
Chi tiết

Trần Văn Kỉ

Tên khác Trần Chánh Kỉ Năm sinh … – Tân Dậu 1801 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì…
Chi tiết

Lê Hello

Năm sinh Bính Tuất 1646 – Nhâm Ngọ 1702 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Âu Dương Lân

Năm sinh … – Ất Hợi 1875 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…