Năm sinh Tân Sửu 1601 – Nhâm Tí 1672
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng thân tín của chúa Trịnh, con danh tướng Đào Quang Hoa. Năm Quí mùi 1643, đời Lê Chân tông ông có công dẹp các nhóm chống đối của Phú Quận Công Trịnh Lịch, nên được thăng làm Đô đốc, tước Dương Quận Công.

Năm Bính thân 1655, ông đóng quân ở làng Bình Lang chống nhau nhiều trận với quân chúa Nguyễn do tướng Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến chỉ huy.

Năm Kỉ hợi 1658, do có nhiều chiến công ông được thăng Thiếu úy, lãnh trấn thủ Nghệ An.

Năm Nhâm tí 1672, đời Lê Gia tông, ông mất thọ 71 tuổi, được truy tặng Thái tề, thụy là Trung Cẩn và gia phong phúc thần.

Con ông là Đào Quang Quyền cũng là bậc danh tướng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Hữu Nhật

Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Đội trưởng Đội Hoàng Sa của…
Chi tiết

Châu Hải Kỳ

Tên khác Võ Văn Côn Năm sinh Canh Thìn 1920 – Quí Dậu 1993 Tỉnh thành Quảng Nam…
Chi tiết

Phạm Thị Hằng

Tên khác Từ Dũ Thái Hậu Năm sinh Canh Ngọ 1810 – Nhâm Dần 1902 Tỉnh thành Tiền…
Chi tiết

Lưu Quang Bật

Năm sinh Kỉ Sửu 1889 – Mậu Tuất 1958 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Trọng Miên

Năm sinh Mậu Ngọ 1918 – Tân Dậu 1981 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô…