[05]-Trưng Nữ Vương (40-43)

Đào Đạo – Đào Đạt

Nghĩa sĩ đời Trưng vương, hai anh em, em là Đào Đạt, anh là Đào Đạo – đều giỏi võ nghệ có lòng yêu nước, có tinh thần cao thượng cứu khó, phò nguy, tận tâm thương yêu dân nước. Quê làng Kì Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trước cuộc khởi nghĩa Trưng Vương, hai anh em ông vẫn từng tập họp nghĩa quân đánh phá quân xâm lược, và sau đó ủng hộ cuộc khởi nghĩa của toàn dân do hai bà Trưng lãnh đạo.

Sau khi hai anh em ông mất, dân chúng cũng có lập đền thờ làng Kì Sơn còn phụng tự tại đình.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..