Danh thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm mất. Sau khi thi đỗ, ông đổi tên là Thuấn Cử, quê xã Thuần Khang, huyện Siêu Loại, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Bính tuất 1466. Ông đỗ Đệ tam giáp tiến sĩ, được bổ Tri huyện. Năm sau, Đinh hợi 1467, nhân có khoa Hoành từ ông lại dự thi, trúng tuyến, bổ vào Bí giám làm Độc thư, rồi thăng chức Thi chế Viện Hàn lâm, sau được vinh thăng Tri chế cáo.

Năm Bính thân 1476, do chức Thi thư Viện Hàn lâm, ông được thăng Hiệu thư đông các. Năm Nhâm dần 1482, ông hộ giá Lê Thánh tông thân chinh Chiêm Thành và Lão Qua. Rồi thăng Đông các đại học sĩ. Sau làm đến Thượng thư bộ Hộ coi Tú lâm cuộc ở Sùng văn quán.

Ông có chân trong Tao đàn nhị thập bát tú từng cùng Thân Nhân Trung soạn bộ Thiên nam dư hạ tập và tập Thân chinh kỉ sự. Cũng có phê bình tập thơ Cố tâm bách vịnh.

Trong Quỳnh Uyển cửu ca có bài tựa của ông.

Ông mất trong đời Lê Hiến tông. Bộ Toàn Việt thi lục của Lê Quí Đôn còn sao lại 10 bài thơ của ông. Ông cũng có soạn bài văn bia các tiến sĩ triều Lê, dựng ngày 15-8, Hồng Đức 15 (1484).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Thì Trí

Năm sinh Bính Tuất 1766 -… Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Phan Cát Tưu

Năm sinh Bính Ngọ 1846 – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Phan Huy Sảng

Tên khác Thanh Phủ – Lỗ Trai – Phan Huy Giám – Thúc Minh – Phục Am Năm…
Chi tiết

Ninh Địch

Năm sinh Đinh Mão 1687-… Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn thần…
Chi tiết

Lê Văn Thủ

Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Danh tướng đời vua Quang Trung hậu…