[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Đào Công Soạn

Danh thần đời Lê Thái tổ, tự Tân Khanh (có sách chép là Bảo Khanh), quê làng Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Khi kháng Minh, ông có phục vụ trong quân đội Bình Định Vương Lê Lợi. Năm Bính ngọ 1426, vua Lê tuần du Đông Đô, mở khoa thi, ông dự thi và đỗ đầu trong số trúng tuyển tất cả là 32 người. Ông được bổ làm Hoàng môn thị lang, Tham tri chính sự. Rồi đi sứ Minh; về nước thăng làm Thượng thư bộ Hộ.

Năm Kỉ dậu 1429, ông lại sang nhà Minh cầu phong và tâu về việc tìm con cháu nhà Trần. Xong được bổ làm Đông đạo tham tri.

Năm Ất mão 1435, ông làm việc ở Viện Thẩm hình, kiêm Thượng thư bộ Lễ. Gặp khi có sứ Minh sang, ông đảm nhận việc ứng tiếp. Rồi lại làm Chánh sứ sang Minh (Xuân Bính thìn 1436). Trước sau 3 lần đi sứ trong cuộc bang giao Việt – Hoa, ông là nhân vật đóng góp nhiều nhất.

Năm Kỉ tị 1449, ông xin về hưu, Lê Nhân tông không chấp thuận, giao cho làm Nhập nội đại hành khiển, coi việc ba quán (Nho lâm, Sùng văn và Tú lâm).

Năm Bính tí 1456, ông đã trên 70 tuổi. Lê Thánh tông lại cử ông lên Thái Nguyên xem xét tình hình nơi ấy. Nhưng sau đó ông mất, thọ 78 tuổi.

Phần nhiều luật lệ triều Lê do ông soạn. Tính ông khiêm nhường, cần kiệm, thơ ông thanh tao, bộ Toàn Việt thi lục của Lê Quí Đôn còn sao lại ba bài của ông đề là Lão Mai, Trừ tịch cảm hứng, Xuân nhật phong hữu bất ngộ.

Con ông là Đào Dung, cháu là Đào Nghiễm, Đào Phạm đều là bậc nhân tài.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..