Loading

Đào Công Chính

Tháng Ba 4, 2021| Admin
Năm sinh Kỉ Mão 1639 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Thần tông quê xã Hội Yên, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương. Ông thông minh từ bé, nổi tiếng thần đồng. Năm 12 tuổi đỗ hương tiến. Đến Tân sửu 1661, đỗ Nhất giáp tiến sĩ, mới 22 tuổi. Ứng Chế đỗ thứ nhì.

Năm Đinh mùi 1667, ông làm phó sứ sang nhà Minh, làm quan đến Tả thị lang bộ Lại, tước Nam, vào hầu kinh diên. Khi mất được truy tặng Tử tước. Ông có cộng tác với các vị đại thẫn Lê Đức Nghiệp, Ngô Thái Đức, Nguyễn Luân, Nguyễn Đăng Doanh, Lê Tiến Yên, Lê Duy Lương, soạn bộ sách y học Bảo sinh diên thọ toản yếu.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ