Đại thần nhà tiền Lê, không rõ năm sinh và quê quán. Cuối đời tiền Lê, ông liên kết với sư Vạn Hạnh mưu tôn Lý Công Uẩn lên ngôi, dứt nhà tiền Lê, dựng nghiệp Lý. Được phong tước NghĩaTín Hầu. Năm Ất mão 1015, tháng 6 ông mất, Lý Thái tổ truy tặng ông là Thái sư tước Á vương. Ông và Trịnh Văn Tú vốn là hai rường cột trong buổi đầu xây dựng nhà Lý.
0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like