[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)[24]-Nước Việt Nam mới (1945 - nay)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đặng Xuân Khu

Tên khác Trường Chinh
Năm sinh Đinh Mùi 1907- Mậu Thìn 1988
Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới

Chính khách cách mạng, nhà thơ, bút danh Sóng Hồng, biệt hiệu Trường Chinh (biệt hiệu này dùng như tên gọi). Ông sinh ngày 9-2-1907 tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Truờng, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy tỉnh Nam Định).

Năm 1926, ông là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi khóa để truy điệu chí sĩ Phan Châu Trinh tại Nam Định. Nhân đó, ông bị đuổi học, lên Hà Nội vào học ở Trường Cao đẳng Thương mại. Năm 1927 ông là một trong những người đâu tiên gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Năm 1930, ông được chỉ định vào Ban tuyên truyền cổ động Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Cuối năm đó, ông bị bắt và kết án 12 năm tù cầm cố đày đi Sơn La, đến cuối năm 1936 ông được trả tự do. Sau đó tham gia vào Xứ ủy Bắc Kì. Tại hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng (1940) ông được cử vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (1941) ông được cử làm Tổng bí thư Đảng, đồng thời làm chủ bút các báo Giải phóng, Cờ giải phóngTạp chí Cộng sản.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công ông được cử vào nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước như ủy viên BCH Trung Ương, ủy viên Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến năm 1981 ông là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tháng 7-1987, ông được bầu làmTổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 12 cùng năm được đề cử làm Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Do công lao của mình, ông được Nhà nước và Đảng tặng Huân chương Sao vàng và nhiều Huân chương khác của nhà nước Việt Nam và của các nước xã hội chủ nghĩa.

Ngày 30-9-1988, ông mất, thọ 81 tuổi. Ông là tác giả các sách:

Vấn đề dân cày (1940)
Đề cương văn hóa (1943)
Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam (1948).
Kháng chiến nhất định thắng lợi (1947)
Bàn về cách mạng Việt Nam (1951)
Tập thơ Sóng Hồng, I, II (1966) và nhiều tham luận, bài viết về văn hóa, văn nghệ có tính chính luận khác.

Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam do ông viết (1948) được xuất bản nhiều lần. Sách nguyên là tham luận đọc tại hội nghị Văn hóa cứu quốc toàn quốc lần thứ II vào tháng 7 năm 1948 do đảng Lao động Việt Nam tổ chức. Đây là đường lối văn hóa cùng các mối quan hệ của xã hội liên hệ mật thiết với nhau đã và đang áp dụng trên đất nước ta từ mấy thập niên nay.

Sách được kết luận: “Dân tộc Việt Nam đang vùng lên trong cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược. Xiềng xích đế quốc còn rớt lại đang bị ta chặt đứt tung, trong khi đó bọn thực dân cố buộc thêm cho ta những xiềng xích mới.

Chúng ta đang sống những ngày vĩ đại. Thử thách nặng nề đang diễn ra. Bao nhiêu giá trị cũ bị đem ra khảo sát lại hết. Song nhiều giá trị mới đang nảy nở. Những đức tính như hi sinh, dũng cảm, bác ái, vị tha, nhẫn nại, cố gắng… đang phát triển và dằn những thói xấu xuống. Anh hùng tập thể là chuyện hàng ngày. Lẽ nào hoàn cảnh này lại không rèn đúc nên những thiên tài mới với những tác phẩm có giá trị mới?

Nhà văn Liên Xô, Y-li-a Ê-răng-bua, viết trong thời kì chiến tranh vệ quốc: “Thời đại này đang cuồn cuộn. Nó đang gợi hình ảnh một cái thác trên núi đổ xuống. Mai đây sẽ trở thành một con sông duy nhất, một con sông phản chiếu trên mặt nước những nhà cửa, lâu đài, cây cối và mây. Sẽ có lúc xuất hiện những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại phản chiếu, với một sự trong sáng cổ điển, sự nghiệp anh hùng của chúng ta ngày nay”.

Câu đó rất thích hơp với lòng mong ước của chúng ta hiện thời.

Văn hóa Việt Nam lúc này phải là hình ảnh sinh động của dân tộc ta đang kháng chiến và kiến quốc, phá hoại và xây dựng, là muôn vàn tia lửa đốt cháy quân địch và chiếu rọi ánh sáng ra nước ngoài.

Những người mác xít chúng tôi xin nguyện làm đội quân xung kích của mặt trận văn hóa Việt Nam chống thực dân Pháp và làm kíp thợ tình nguyện đốt lò văn hóa Việt Nam dân chủ mới.

Chúng ta đã có những trận sông Lô, Bông Lau, La Ngà, thì nhất định chúng ta cũng sẽ có những tác phẩm tương đương về giá trị lịch sử. Chúng ta đã có ba-dô-ca, moóc-chi-ê, đại bác để bắn giặc thì chúng ta cũng phải có ba-đô-ca, moóc-chi-ê và đại bác văn nghệ để diệt giặc như lời Hồ chủ tịch nói:

“Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến!”
“Văn hóa dân chủ mới Việt Nam muôn năm!”

Sách có đề cương như sau:
I- Văn hóa và xã hội
II- Lập trường văn hóa mác xít
III- Văn hóa Việt Nam xưa và nay
IV- Tính chất và nhiệm vụ văn hóa dân chủ mới Việt Nam
V- Mặt trận văn hóa thống nhất trong Mặt trận dân tộc thống nhất
VI- Văn hóa Việt Nam trong mặt trận văn hóa dân chủ thế giới
VII- Mấy vấn đề cụ thể trong văn học và nghệ thuật nước ta hiện nay.
VIII- Kết luận.

Tập thơ Sóng Hồng là một số bài thơ của ông làm từ trước Tổng khởi nghĩa đến những năm kháng chiến chống Pháp.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..