Loading

Đặng Văn Luợng

Tháng Ba 10, 2021| Admin
Năm sinh … – Giáp Thìn 1784
Tỉnh thành Tiền Giang
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng đời Gia Long, quê huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Tường (nay là Tiền Giang).

Ông theo giúp Nguyễn Ánh chống với Tây Sơn nhiều trận dữ dội. Đến khi thế bức, Nguyễn Ánh chạy sang Xiêm náu thân, ở Vọng Các, ông cũng đem tàn binh sang hộ vệ, được phong làm Chưởng cơ.

Năm Giáp thìn 1784, ông dẫn quân hộ giá Nguyễn Ánh từ Xiêm về Gia Định. Trong một trận đánh nhau đẫm máu với Tây Sơn tại Ba Lai (Bến Tre), ông tử trận. Được triều Nguyễn thờ vào miếu Hiển trung và miếu Trung hưng.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ