[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)[24]-Nước Việt Nam mới (1945 - nay)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Đặng Văn Ký

Tên khác Minh Tài
Năm sinh Kỉ Hợi 1899 – Ất Mão 1975
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới

Nhân sĩ hiện đại, giỏi về hội họa, có lòng yêu nước.

Ông hiệu là Minh Tài, từng hoạt động duy tân cứu nước. Khoảng năm 1940, ông bị thực dân đưa đi ở trại tập trung Tà Lài, Bà Rá. Khoảng năm 1944-45 ông bị Nhật đưa đi an trí ở Chiêu Nam (Tân Gia Ba: Singapour).

Suốt hai thời kì kháng Pháp, kháng Mĩ, ông sống tròn khí tiết, có chân trong các tổ chức văn học yêu nước, chống văn hóa đồi trụy thời Mĩ ở miền Nam. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông cũng có tham dự nhiều tổ chức cách mạng, nhưng chỉ trong mấy tháng sau ông từ trần.

Bình sinh ông hoạt động văn hóa, có tên tuổi trong làng văn, làng báo yêu nước.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..